Kurssi maahanmuuttajille, tavoitteena taso B1 tai B2. Opiskelija osaa:
•    kommunikoida ja keskustella sujuvasti tavallisista aiheista
•    tehdä selkeitä kysymyksiä, kommentoida ja vastata kysymyksiin (YKI 2 - 4)
•    toimia suomen kielellä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana
•    kysyä terveys- ja sosiaalipalveluista
•    käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon sanastoa

Keskeiset sisällöt:

•    keskustelufraasit (aloitus, lopetus, kiinnostuksen osoittaminen)
•    YKI2 – 4 tasojen kielioppiin liittyviä asioita (kysymyslauseet, argumentointi)
•    sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut eri kulttuureissa
•    sosiaali- ja terveydenhuollon sanasto suomeksi

Tähän kurssiin kuuluu keskusteluja. Opettaja ilmoittaa aikataulun myöhemmin.

Kurssi on maahanmuuttajille ja ruotsia äidinkielenään puhuville. Opit kurssilla, millaista suomea käytetään lääkärin ja terveydenhuollon ammattilaisten työyhteisöissä potilaiden, omaisten ja kollegoiden kanssa.

Lääkärin työssä tarvitset ammattisanastoa, jota et tavallisilla suomen kielen kursseilla opi. Lisäksi opit terveydenhuollon lomakkeiden sanastoa ja kirjaamisen kieltä potilastietojärjestelmiin.

Tutustut lääkärin työssä tarvittaviin teksteihin ja puhekielisiin tallenteisiin (audio/video). Kurssilla kertaat perus- ja keskitason kielioppia tavoitteena B1-taso.

This course is for immigrants and those who speak Swedish as mother tongue. Part of the instructions and vocabularies are also in English.

Kurssin jälkeen osaat

 • viestiä kirjallisesti opetusalan viestintätilanteissa.
 • hankkia ja välittää tietoa kirjallisesti suomen kielellä.
 • kuvata, selittää ja määritellä oman alansa ilmiöitä suullisesti ja kirjallisesti.
 • kommunikoida oman alan toimijoiden, myös oppilaiden / opiskelijoiden, perheiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
 • kehittää kielitaitoaan itsenäisesti.

- Tämä on 100 % verkkokurssi (OpenEdu ja Zoom).

- Kurssin aikana pidetään vapaaehtoisia, tunnin pituisia Zoom-tapaamisia.

- Kurssin suorittamiseen menee noin 135 tuntia.

Tekniikan suomi -opintojakso on tarkoitettu maahanmuuttaneille ja ruotsia äidinkielenä puhuville.

Kurssi harjoittaa keskitason kirjoittamis- ja tekstinymmärrystaitoja. Opintojaksolla tutustutaan tekniikan alan kirjallisiin teksteihin ja puhekielisiin tallenteisiin (audio/video). Kurssilla myös kerrataan keskitason kielioppia.


Tärkeää kurssilla:

- kirjoittamis- ja raportointitaidot

- tekstinymmärrystaidot

- oman alan ammattilehdet

- tekniikan alan kielenkäyttötilanteet ja sanasto

- työelämän kieli

- keskitason (YKI 4) kielioppi

Osaamistavoitteet / opiskelija osaa:

- viestiä kirjallisesti oman alansa viestintätilanteissa.

- hankkia ja välittää tietoa kirjallisesti suomen kielellä.

- kuvata, selittää ja määritellä oman alansa ilmiöitä suullisesti ja kirjallisesti.

- kommunikoida oman alan toimijoiden, myös asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

- kehittää kielitaitoaan itsenäisesti.

 

Opiskelija osaa
- viestiä kirjallisesti oman alansa viestintätilanteissa (mm. kirjaaminen).
- hankkia ja välittää tietoa kirjallisesti suomen kielellä.
- kuvata, selittää ja määritellä oman alansa ilmiöitä suullisesti ja kirjallisesti.
- kommunikoida oman alan toimijoiden, myös potilaiden ja omaisten kanssa.
- kehittää kielitaitoaan itsenäisesti.

Tärkeää kurssilla:

- kirjoittamis- ja kirjaamistaidot
- tekstinymmärrystaidot
- oman alan kirjallisuus
- terveysalan tekstit, kielenkäyttötilanteet ja sanasto
- työelämän kieli
- keskitason (YKI 4) kielioppi

Kurssin jälkeen osaat

 • kuunnella normaalitempoista puhetta mm. televisiosta ja radiosta.
 • lukea sujuvasti monimutkaisiakin tekstejä ja suomalaista kirjallisuutta.
 • puhua ja kirjoittaa selkeästi ja kiinnostavasti erilaisista aiheista.
 • käyttää suomen kielen kielioppia ja oman alan ammattisanastoa.
 • käyttää arjen sekä opiskelu- ja työelämän sanastoja hyvin ja monipuolisesti.

Tavoitteena on suomen kielen (YKI 5/C1) -testitulokseen tarvittavat taidot.
Opintojaksolla harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita.
Niitä ovat kirjoittaminen, puhuminen sekä tekstin ja puheen ymmärtäminen.

- Tämä on 100 % verkkokurssi (OpenEdu ja Zoom).

- Kurssin aikana pidetään vapaaehtoisia, tunnin pituisia Zoom-tapaamisia.

- Kurssin suorittamiseen menee noin 135 tuntia.

Kurssin jälkeen osaat

 • viestiä kirjallisesti oman alan ja työelämän viestintätilanteissa.
 • hankkia ja välittää tietoa kirjallisesti suomen kielellä.
 • kuvata, selittää ja määritellä oman alan ilmiöitä.
 • ilmaista ja perustella mielipiteitä ja käsityksiä omalta alalta.
 • referoida ja viitata tietolähteisiin.
 • kehittää kielitaitoa itsenäisesti.
 • käyttää keskitason kielioppia: lauseenvastikkeet, partisiipit ja infinitiivit tekstissä,
  sivulauseet sekä harvinaiset sijamuodot eli komitatiivi, instruktiivi ja abessiivi.

- Tämä on 100 % verkkokurssi (OpenEdu ja Zoom).

- Kurssin aikana pidetään vapaaehtoisia, tunnin pituisia Zoom-tapaamisia.

- Kurssin suorittamiseen menee noin 135 tuntia.

Kurssin jälkeen osaat

 • kommunikoida oman alan ja työelämän tilanteissa,
 • hankkia ja välittää tärkeitä tietoja kirjallisesti suomen kielellä,
 • lukea, analysoida, selostaa ja tiivistää erilaisia tekstejä,
 • ilmaista ja perustella omia mielipiteitä,
 • käyttää lähdekritiikkiä ja keskeisimpiä lähdemerkintätapoja ja
 • käyttää keskitason (YKI3) kielioppia ja sanontoja.

- Tämä on 100 % verkkokurssi (OpenEdu ja Zoom).

- Kurssin aikana pidetään vapaaehtoisia, tunnin pituisia Zoom-tapaamisia.

- Kurssin suorittamiseen menee noin 135 tuntia.

KUVAUS: Opiskelija osaa kommunikoida perustasolla työelämän viestintätilanteissa, ymmärtää lyhyitä tekstejä ja puheita, esimerkiksi infoja, kertoa asioita itsestä ja työpaikasta (myös menneestä ajasta) kysyä tärkeitä tietoja kirjoittamalla ja puhumalla sekä käyttää perustason kielioppia ja sanontoja. 

SISÄLTÖ: kirjoittaminen ja puhuminen lyhyesti tekstin ja puheen ymmärtäminen työelämän tilanteet ja sanasto perus ja keskitason (YKI 2, 3) kieliopin kertaaminen ja opiskelu

SUORITUSTAPA: Opiskelija osallistuu verkkokurssille. Hän tekee harjoitustehtäviä itsenäisesti ja vastaa toisille opiskelijoille. Opiskelija katsoo videoita ja lukee materiaaleja. Opiskelija tutustuu myös muihin suomen kursseihin verkossa. Todistusta ei voi rinnastaa yleiseen kielitestitulokseen (YKI).