Koulutus liittyy Kys:n ja Savonian toteuttamaan hankkeeseen: CO-creating Appraisals for Clinical Health Practice in Nursing Care (Coach-Nurse) -Towards Joint Evidence Based Practice Academy. Hankkeessa on mukana Kiinasta School of Nursing, Fudan University, Children’s Hospital of Fudan University, Zhongshan Hospital Fudan University, Obstetrics & Gynecology Hospital Fudan University (OB&GY)


Koulutus toteutetaan Kys:ssa kolmessa eri yksikössä.  Koulutus sisältää näyttöön perustuvaan toimintaan ja VIP-Score:n käyttöönottoon perifeeristen kanyylien aiheuttamien infektioiden torjunnassa. Samanaikaisesti yksiköissä otetaan käyttöön VIP-Score seurantamenetelmä

CO-creating Appraisals for Clinical Health Practice in Nursing Care  (Coach-Nurse)
  -Towards Joint Evidence-Based Practice Academy                          

                                          
Funded by Finnish National Agency for Education EDUFI
Project period:  October 2020 – December 2022 (27 months)
Coordinating HEI: Savonia University of Applied Sciences Ltd

This module is under construction, not yet ready!