Hoidatko työssäsi haavapotilaita? Oletko miettinyt mitkä ravitsemukselliset tekijät vaikuttavat haavan paranemiseen? Miten tunnistaa vajaaravitsemus ja miten sitä voisi ehkäistä? Mikä merkitys on kivennäisaineilla, vitamiineilla ja energian saannilla haavanparanemisessa?

Tämän opintojakson suoritettuasi tiedät ja osaat nämä asiat.

Opintojakson ovat laatineet Hoitotyön kliininen asiantuntija, haavahoito YAMK-tutkintoa suorittavat opiskelijat ja ravitsemustieteen asiantuntija on tarkistanut asiasisällön.

Opintojakson koko kuvauksen löydät Savonian www-sivuilta.

Kiinnostuitko? Ilmoittaudu kurssille ja aloita opinnot saman tien!
Oletko miettinyt mitä näyttöön perustuva toiminta ja näyttöön perustuva päätöksenteko haavan hoidossa tarkoittavat ja mihin ne perustuvat?  

Millaisia haasteita haavanhoidon ilmene ja miten haavan hoidon osaamista voi edistää hoitosuosituksilla ja näyttöön perustuvalla tiedolla?

Tällä opintojaksolla vastataan juuri näihin kysymyksiin.

Opintojakson ovat laatineet Hoitotyön kliininen asiantuntija, haavahoito YAMK-tutkintoa suorittavat opiskelijat ja Suomen haavanhoitoyhdistys Ry:n asiantuntijat ovat tarkistaneet asiasisällön.

Opintojakson koko kuvauksen löydät Savonian www-sivuilta.

Kiinnostuitko? Ilmoittaudu kurssille ja aloita opinnot saman tien!
Oletko miettinyt mitä tarkoittaa palliatiivinen haavanhoito ja missä vaiheessa siirrytään palliatiiviseen haavanhoitoon? Tiedätkö, miten palliatiivista haavanhoitoa toteutetaan? Jos haluat vastauksen näihin kysymykseen, juuri tämä opintojakso on sinulle tarkoitettu.

Opintojakson ovat laatineet Hoitotyön kliininen asiantuntija, haavahoito YAMK-tutkintoa suorittavat opiskelijat ja Suomen haavanhoitoyhdistys Ry:n asiantuntijat ovat tarkistaneet asiasisällön.

Opintojakson koko kuvauksen löydät Savonian www-sivuilta.

Kiinnostuitko? Ilmoittaudu kurssille ja aloita opinnot saman tien!Koetko tarvitsevasi lisää osaamista aikuispotilaan haavakivun arvioinnista ja haavakivun hoidosta?

Tällä opintojaksolla vastaus löytyy näihin ja sen lisäksi tietoa kivun määrittelystä ja kiputyypeistä sekä erilaisista haavoista ja haavakivun hoitomenetelmistä.

Opintojakson ovat laatineet Hoitotyön kliininen asiantuntija, haavahoito YAMK-tutkintoa suorittavat opiskelijat ja Suomen haavanhoitoyhdistys Ry:n asiantuntijat ovat tarkistaneet asiasisällön. Lisäksi lääkehoidon sisällön on tarkistanut lääketieteen ammattilainen.

Opintojakson koko kuvauksen löydät Savonian www-sivuilta.

Kiinnostuitko? Ilmoittaudu kurssille ja aloita opinnot saman tien!


Kuuluuko työhösi diabetesta sairastavan asiakkaan tai potilaan jalkahaavojen hoito ja koetko tarvitsevasi lisätietoa ja osaamista diabeettisen jalkahaavan ennaltaehkäisyyn sekä keskeisiin hoitoperiaatteisiin?  

Tällä opintojaksolla saat valmiuksia juuri tähän.

Opintojakson ovat laatineet Hoitotyön kliininen asiantuntija, haavahoito YAMK-tutkintoa suorittavat opiskelijat ja Suomen haavanhoitoyhdistys Ry:n asiantuntijat ovat tarkistaneet asiasisällön.

Opintojakson koko kuvauksen löydät Savonian www-sivuilta.

Kiinnostuitko? Ilmoittaudu kurssille ja aloita opinnot saman tien!