Tervetuloa Uusi vastuullisuus -opintojaksolle!

Voit aloittaa opintojakson suorittamisen joustavasti OpenEdu-oppimisympäristössä milloin tahansa ja suorittaa sen omaan tahtiin. Tutustu jokaisen osion materiaaleihin ja tee osioihin liittyvät tehtävät. Alla on tarkempaa tietoa opintojaksosta.

Uusi vastuullisuus, 2 op, valinnaiset opinnot 

Opintojakson kieli: suomi 

Sisältö: Kurssin aikana hahmotetaan yleiskuvaa kestävän kehityksen vastuullisuudesta ja sen vaikutuksista yritysten liiketoimintaan. Lisäksi pääset pohtimaan sitä, miten ilmastonmuutos ja luontokato vaikuttavat vastuullisuuteen.

Kohderyhmä: Eri alojen opiskelijat, yrittäjät ja yritysten henkilöstö ja kaikki muut asiasta kiinnostuneet.

Osaamistavoitteet: 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • Ymmärtää mitä uudella vastuullisuudella tarkoitetaan.
  • Ymmärtää vastuullisuuden merkityksen yrityksen toimintaan.
  • Osaa tulevaisuuden ennakoinnin perusteet.
  • Osaa perusteet vastuullisuuden mittaamisesta, raportoinnista ja viestimisestä.

Laajuus: 2 opintopistettä. Savonian opiskelijat ilmoittautuvat Pepissä saadakseen opintopisteet. Avoimen amk:n opiskelijat ilmoittautuvat avoimen amk:n koulutuskalenterin kautta saadakseen opintopisteet.

Arviointiasteikko: Hyväksytty - hylätty.

Materiaali: Tarvittava materiaali annetaan opintojaksolla.

Muuta huomioita: Kun olet suorittanut kaikki osa-alueet hyväksytysti, voit ladata todistuksen.

Yhteyshenkilöt: Jyri Wuorisalo, jyri.wuorisalo(at)savonia.fi, Miika Kajanus, miika.kajanus(at)savonia.fi, Tuomo Eskelinen, tuomo.eskelinen(at)savonia.fi

Tämä opintojakso on julkaistu osana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittamaa Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto (S22173) -hanketta, jonka tavoitteena on vahvistaa ilmastonmuutokseen varautumista ja sopeutumista erityisesti sään ääri-ilmiöiden suhteen.


Logot