Kurssin jälkeen osaat

  • kommunikoida oman alan ja työelämän tilanteissa,
  • hankkia ja välittää tärkeitä tietoja kirjallisesti suomen kielellä,
  • lukea, analysoida, selostaa ja tiivistää erilaisia tekstejä,
  • ilmaista ja perustella omia mielipiteitä,
  • käyttää lähdekritiikkiä ja keskeisimpiä lähdemerkintätapoja ja
  • käyttää keskitason (YKI3) kielioppia ja sanontoja.

- Tämä on 100 % verkkokurssi (OpenEdu ja Zoom).

- Kurssin aikana pidetään vapaaehtoisia, tunnin pituisia Zoom-tapaamisia.

- Kurssin suorittamiseen menee noin 135 tuntia.