Kurssin jälkeen osaat

  • viestiä kirjallisesti oman alan ja työelämän viestintätilanteissa.
  • hankkia ja välittää tietoa kirjallisesti suomen kielellä.
  • kuvata, selittää ja määritellä oman alan ilmiöitä.
  • ilmaista ja perustella mielipiteitä ja käsityksiä omalta alalta.
  • referoida ja viitata tietolähteisiin.
  • kehittää kielitaitoa itsenäisesti.
  • käyttää keskitason kielioppia: lauseenvastikkeet, partisiipit ja infinitiivit tekstissä,
    sivulauseet sekä harvinaiset sijamuodot eli komitatiivi, instruktiivi ja abessiivi.

- Tämä on 100 % verkkokurssi (OpenEdu ja Zoom).

- Kurssin aikana pidetään vapaaehtoisia, tunnin pituisia Zoom-tapaamisia.

- Kurssin suorittamiseen menee noin 135 tuntia.