Kurssin jälkeen osaat

  • kuunnella normaalitempoista puhetta mm. televisiosta ja radiosta.
  • lukea sujuvasti monimutkaisiakin tekstejä ja suomalaista kirjallisuutta.
  • puhua ja kirjoittaa selkeästi ja kiinnostavasti erilaisista aiheista.
  • käyttää suomen kielen kielioppia ja oman alan ammattisanastoa.
  • käyttää arjen sekä opiskelu- ja työelämän sanastoja hyvin ja monipuolisesti.

Tavoitteena on suomen kielen (YKI 5/C1) -testitulokseen tarvittavat taidot.
Opintojaksolla harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita.
Niitä ovat kirjoittaminen, puhuminen sekä tekstin ja puheen ymmärtäminen.

- Tämä on 100 % verkkokurssi (OpenEdu ja Zoom).

- Kurssin aikana pidetään vapaaehtoisia, tunnin pituisia Zoom-tapaamisia.

- Kurssin suorittamiseen menee noin 135 tuntia.