KUVAUS: Opiskelija osaa kommunikoida perustasolla työelämän viestintätilanteissa, ymmärtää lyhyitä tekstejä ja puheita, esimerkiksi infoja, kertoa asioita itsestä ja työpaikasta (myös menneestä ajasta) kysyä tärkeitä tietoja kirjoittamalla ja puhumalla sekä käyttää perustason kielioppia ja sanontoja. 

SISÄLTÖ: kirjoittaminen ja puhuminen lyhyesti tekstin ja puheen ymmärtäminen työelämän tilanteet ja sanasto perus ja keskitason (YKI 2, 3) kieliopin kertaaminen ja opiskelu

SUORITUSTAPA: Opiskelija osallistuu verkkokurssille. Hän tekee harjoitustehtäviä itsenäisesti ja vastaa toisille opiskelijoille. Opiskelija katsoo videoita ja lukee materiaaleja. Opiskelija tutustuu myös muihin suomen kursseihin verkossa. Todistusta ei voi rinnastaa yleiseen kielitestitulokseen (YKI).