Ilmastonmuutos ja terveys, 2 op, valinnaiset opinnot 2022—2023

Opintojakson kieli: suomi 

Sisältö: Kurssin aikana hahmotetaan yleiskuvaa inhimillisestä turvallisuudesta, ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista väestön terveyteen. Lisäksi pääset pohtimaan sitä, miten ilmastonmuutosta on mahdollista hillitä ja miten sen aiheuttamiin terveysvaikutuksiin voidaan varautua ja sopeutua.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon henkilöstö, eri alojen opiskelijat, kuntien päättäjät ja työntekijät, yrittäjät ja yritysten henkilöstö ja kaikki muut asiasta kiinnostuneet.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • ymmärtää mitä inhimillisellä turvallisuudella ja ilmastoturvallisuudella tarkoitetaan.
  • ymmärtää ilmastonmuutoksen vaikutukset ilmastoturvallisuuteen, elinympäristöön ja väestön terveyteen.
  • tietää, kuinka ilmastonmuutosta on mahdollista hillitä ja miten sen vaikutuksiin on mahdollista varautua ja sopeutua.

Laajuus: 2 opintopistettä. Saadaksesi opintopisteet, ilmoittaudu arvioitavaksi opintosuorituksen jälkeen: https://events.savonia.fi/attend/mR9NE?t%5Bx3j0g%5D

Arviointiasteikko: Hyväksytty - hylätty 

Materiaali: Tarvittava materiaali annetaan opintojaksolla.

Ilmoittautuminen: itserekisteröityminen avaimella ilmastonmuutos

Arviointiasteikko: Hyväksytty - hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää, että kukin tehtävä on suoritettu vähintään 50 prosenttia oikein.

Muuta huomioita: Kun olet suorittanut kaikki osa-alueet hyväksytysti, voit ladata todistuksen.

Yhteyshenkilöt: Jyri Wuorisalo, jyri.wuorisalo@savonia.fi, Teija Korhonen, teija.korhonen@savonia.fi, Juhamatti Huusko, juhamatti.huusko@savonia.fi

Tämä opintojakso on julkaistu osana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittamaa Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto (S22173) -hanketta, jonka tavoitteena on vahvistaa ilmastonmuutokseen varautumista ja sopeutumista erityisesti sään ääri-ilmiöiden suhteen.

Logot