Koulutus liittyy Kys:n ja Savonian toteuttamaan hankkeeseen: CO-creating Appraisals for Clinical Health Practice in Nursing Care (Coach-Nurse) -Towards Joint Evidence Based Practice Academy. Hankkeessa on mukana Kiinasta School of Nursing, Fudan University, Children’s Hospital of Fudan University, Zhongshan Hospital Fudan University, Obstetrics & Gynecology Hospital Fudan University (OB&GY)


Koulutus toteutetaan Kys:ssa kolmessa eri yksikössä.  Koulutus sisältää näyttöön perustuvaan toimintaan ja VIP-Score:n käyttöönottoon perifeeristen kanyylien aiheuttamien infektioiden torjunnassa. Samanaikaisesti yksiköissä otetaan käyttöön VIP-Score seurantamenetelmä