Työvoimapoliittinen koulutus: Nuori, sinustako yrittäjä?
Asiantuntija: lehtori Jari-Pekka Jääskeläinen, Savonia-AMK
Laajuus: 5 opiskelijatyöpäivää
Tilaaja: Pohjois-Savon ELY-keskus
Kohderyhmä: alle 30-vuotiaat pohjoissavolaiset työttömät nuoret