TÄTÄ KURSSIA EI OLE NYT KÄYNNISSÄ.
KATSO, VOITKO OPISKELLA UEFISSA:
https://www.uef.fi/fi/yksikko/kielikeskus#paragraph-14590

Kurssi on maahanmuuttajille ja ruotsia äidinkielenään puhuville. Opit kurssilla, millaista suomea käytetään lääkärin ja terveydenhuollon ammattilaisten työyhteisöissä potilaiden, omaisten ja kollegoiden kanssa.

Lääkärin työssä tarvitset ammattisanastoa, jota et tavallisilla suomen kielen kursseilla opi. Lisäksi opit terveydenhuollon lomakkeiden sanastoa ja kirjaamisen kieltä potilastietojärjestelmiin.

Tutustut lääkärin työssä tarvittaviin teksteihin ja puhekielisiin tallenteisiin (audio/video). Kurssilla kertaat perus- ja keskitason kielioppia tavoitteena B1-taso.

This course is for immigrants and those who speak Swedish as mother tongue. Part of the instructions and vocabularies are also in English.