Sisältö: Koulutuksessa perehdytään terveydenhuollon yhteiskehittämisen eri tapoihin elinkeinoelämän kanssa. Koulutuksen myötä saat perustietoutta terveydenhuollon laitteisiin liittyvästä lainsäädännöstä ja lääkinnällisten laitteiden kehitystyöstä.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon henkilöstö, eri alojen opiskelijat, kuntien päättäjät ja työntekijät sekä kaikki muut asiasta kiinnostuneet.

Osaamistavoitteet: Koulutuksen suoritettuaan opiskelija:
  • ymmärtää miten tuotekehitysprosessi etenee yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.
  • ymmärtää minkälaisia menetelmiä tässä prosessissa voidaan käyttää.
  • tietää, kuinka työntekijänä voit osallistua tuotekehitysprosessiin ja mitä hyötyjä siitä on oman työsi ja osaamisen kehittämisen kannalta.

Kesto: 2-4 tuntia

Arviointi: hyväksytty-hylätty

Rekisteröidy opintojaksolle tälllä kurssiavaimella: Livinglab