Utareterveydestä, mastiitista ja sen hoitokäytännöistä puhuvat dosentti Karin Persson-Waller Statens Veterinärmedisinska Anstaltenista Ruotsista, kliininen opettaja Mari Hovinen, apulaisprofessori Heli Simojoki ja tohtorikoulutettava Riitta Niemi Helsingin yliopistosta sekä eläinlääkäri Anne Saarinen Vetcare Oy:stä.

Webinaarin on tuottanut ETKO - eläinterveyttä ja ekonomiaa -hanke. Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimaa hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).