Tavoitteet: kurssin jälkeen opiskelija osaa

  • Tunnistaa keskustelujen aiheet ja pääkokonaisuudet.
  • Erottaa kirjakielen ja puhekielen erot.
  • Kertoa itsestä, arjesta ja osaamisesta suppeasti.
  • Löytää pääasiat lyhyistä teksteistä. 
  • Kirjoittaa lyhyitä tekstejä ja yhteenvetoja. 
  • Toimia opiskelu- ja työelämässä.
  • Osallistua infoihin ja ymmärtää ydinasiat. 
  • Verkostoitua. 
  • Osallistua yhteisön toimintaan (elinpiiri).

Keskeiset sisällöt

- kirjoittaminen ja puhuminen suppeasti
- infoavan tekstin ja puheen ymmärtäminen
- opiskelu- ja työelämän tilanteet ja sanasto
- perustason (YKI 2) kieliopin opiskelu