Maahanmuuttaneille ja ruotsia äidinkielenään puhuville suunnattu kurssi. Opiskelija osaa:

- kertoa itsestään, taustastaan, jokapäiväisestä arjestaan sekä työ- ja opiskeluhistoriastaan laajasti kirjallisesti,
- käsitellä konkreettisia ja abstrakteja asioita monipuolisesti eri näkökulmista, perustellen omat näkemyksensä,
- eritellä teksteistä ja suullisesta viestinnästä syy- ja seuraussuhteet,
- tiivistää keskeiset kohdat pitkähköistä teksteistä (tietokirjallisuus, raportit, kaunokirjallisuus) ja suullisista esityksistä (uutiset, luennot, dokumentit, podcastit),
- kirjoittaa laajoja tekstejä, joissa pystyy myös kommentoimaan toisten tekstejä käyttämällä lähdeviittauksia,
- käyttää pääsääntöisesti oikeaa sävyä ja tyyliä viestinnässään sekä
- käyttää kirjoitetulle kielelle tyypillisiä rakenteita.